กิจกรรม : พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพ
รายละเอียด :
    

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลเขาน้อย

จัดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ดร.พัลลพ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอ

ปราณบุรี พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ หัวหน้าส่วน

ราชการ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายในฝ่ายทหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี โรงเจเทียนเต็กตึ๊ง

บริษัทอีซุซุ อึ้งง่วนไต๋ จำกัด การไฟฟ้า การปะปาส่วนภูมิภาค นายสรกฤต ปราณปรีชากุล

นายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อย หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริจาคเงินและ

สิ่งของ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561    อ่าน 123 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**