กิจกรรม : โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563รายละเอียด :
    

เทศบาลำบลเขาน้อย โดย กองการศึกษา ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนค่ายธนะรัชต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**