ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย เลขที่ 1/2564 ลว.1 ตุลาคม 2564
  รายละเอียด : สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย เลขที่ 1/2564 ลว.1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64 จำนวนเงิน 4,440,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน