ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 63
  รายละเอียด :

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 63 เทศบาลตำบลเขาน้อย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน