วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ส.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
26 ส.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ส.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 ก.ค. 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 มิ.ย. 2563
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 มิ.ย. 2563
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 มิ.ย. 2563
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 มิ.ย. 2563
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 มิ.ย. 2563
10 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 มิ.ย. 2563
11 แผ่บพับประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 มิ.ย. 2563
12 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 มิ.ย. 2563
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 มิ.ย. 2563
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาน้อย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 มิ.ย. 2563
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 มิ.ย. 2563
16 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 มิ.ย. 2563
17 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 มิ.ย. 2563
18 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 มิ.ย. 2563
19 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเวื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 มิ.ย. 2563
20 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16