วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ย. 2563
2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาน้อย (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 พ.ย. 2563
3 รายงานผลแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 พ.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2825
13 พ.ย. 2563
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ต.ค. 2563
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ต.ค. 2563
7 รายงานผลการดำเนินการการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ต.ค. 2563
8 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ก.ย. 2563
9 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ก.ย. 2563
10 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ส.ค. 2563
11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ส.ค. 2563
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 ส.ค. 2563
13 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
22 ก.ค. 2563
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 มิ.ย. 2563
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 มิ.ย. 2563
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
66
24 มิ.ย. 2563
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 มิ.ย. 2563
18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 มิ.ย. 2563
19 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 มิ.ย. 2563
20 แผ่บพับประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16