วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 มิ.ย. 2565
2 แจ้งเตือนสภาพอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 พ.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 พ.ค. 2565
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 เม.ย. 2565
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 เม.ย. 2565
6 รายชื่อพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน "ครึี่งปีแรก" ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 เม.ย. 2565
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 มี.ค. 2565
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 มี.ค. 2565
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 มี.ค. 2565
10 งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 มี.ค. 2565
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 มี.ค. 2565
12 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
28 ก.พ. 2565
13 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 ก.พ. 2565
14 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
07 ก.พ. 2565
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 ม.ค. 2565
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ม.ค. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำหนดอายุใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 ม.ค. 2565
18 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 ม.ค. 2565
19 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ธ.ค. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22