วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 เม.ย. 2564
2 สถิติการร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลเขาน้อย รอบ 6 เดือน ปี 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 เม.ย. 2564
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 เม.ย. 2564
4 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2564
5 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 เม.ย. 2564
6 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 เม.ย. 2564
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาน้อย (กองสวัสดิการสังคม)พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2564
8 คู่มือการจจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 เม.ย. 2564
9 เจตจำนงผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 เม.ย. 2564
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 เม.ย. 2564
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาน้อย พ.ศ.2563 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 เม.ย. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 มี.ค. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
117
25 มี.ค. 2564
14 ประกาศแก้ไขเวลากำหนดการสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 มี.ค. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 มี.ค. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 มี.ค. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มี.ค. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 มี.ค. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศคกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 มี.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18