หนังสือราชการ ทต.เขาน้อย
วันที่ ถึงวันที่
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อหนังสือราชการ ทต.เขาน้อย กลุ่มงาน เลขที่หนังสือ อ่าน หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
1 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร - 805/2561
2
28 ก.ย.2561 10 ม.ค. 2563
2 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร - 272/2562
1
22 เม.ย.2562 10 ม.ค. 2563
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร 666/2562
1
2 ต.ค.2562 10 ม.ค. 2563
4 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร - 491/2562
1
10 ก.ค. 2562 10 ม.ค. 2563
5 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร - 361/2561
1
2 มี.ค.2561 10 ม.ค. 2563
6 มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
- 10 ม.ค. 2563
7 มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
- 10 ม.ค. 2563
8 มาตรฐานการให้บริการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
- 10 ม.ค. 2563
9 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
20 มิ.ย.2562 27 มิ.ย. 2562
10 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร - -
3
20 มิ.ย.2562 27 มิ.ย. 2562
11 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
1 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
1 เมษายน 2562 27 มิ.ย. 2562
13 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
20 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
14 รายงานการติดตามแผนการทุจริตปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
3
2 เมษายน 2562 27 มิ.ย. 2562
15 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
16 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
8 สิงหาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
17 สรุปผลการจัดซื้อตัดจ้าง รายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
1 ตุลาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 กรกฎาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
19 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
5 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2