วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (กองสวัสดิการสังคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
934
13 พ.ย. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (กองสวัสดิการสังคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 พ.ย. 2563
3 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 30/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 พ.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 พ.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ต.ค. 2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส4 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ต.ค. 2563
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่4 งบประมาณพ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2563
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ต.ค. 2563
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ต.ค. 2563
10 สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย เลขที่ 1/2564 ลว.1 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ต.ค. 2563
11 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ก.ย. 2563
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 ก.ย. 2563
13 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ก.ย. 2563
14 ขอบเขตของงาน (Term of Reference) จ้างทีีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรัีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ก.ย. 2563
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ก.ย. 2563
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ (แบบ บก 06) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ก.ย. 2563
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22
24 ก.ย. 2563
18 สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.ย. 2563
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ก.ย. 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24